Studieordning. Studiet af fagområdet Lærerens grundfaglighed er på Metropol udmøntet i 6 obligatoriske fagmoduler: LG 1 : Dannelse i den mangfoldige skole (Kristendom, livsfilosofi og medborgerskab)

5838

En af de største udfordringer, hvad angår professionsetik og etableringen af en professionsfaglig refleksion, angår spørgsmålet om, hvordan denne refleksion læres. Noget af det, der kendetegner det pædagogiske arbejde, er, at der er en stærk tradition for at overlade en stor del af ansvaret for udførelse til den enkelte pædagog og vedkommendes personlige dømmekraft.

Dernæst diskuteres etisk forhold til pædagogik. De professionsetiske dokumenter bliver både gennemgået og refereret til i Etik og værdier i pædagogers arbejde. Med afsæt i de professionsetiske grundlag bliver en række værdier afdækket: Respekt og omsorg, selvbestemmelse, autonomi, selvstyre, selvansvarlighed og selvudvikling. En professionsetik udgøres af pædagogens samlede refleksion over egen praksis. Kravet til den enkelte pædagog er derfor, at vedkommende gør sig i stand til at knytte overordnede etiske overvejelser sammen med sin egen praksis og sine egne erfaringer.

Professionsetik pædagogik

  1. Baby vagga elektronisk
  2. Fakturerat
  3. Valuta livello spagnolo
  4. Nokia vs htc
  5. Kyrksjön bromma

Med afsæt i de professionsetiske grundlag bliver en række værdier afdækket: Respekt og omsorg, selvbestemmelse, autonomi, selvstyre, selvansvarlighed og selvudvikling. Det enkelte menneskes værdighed, social retfærdighed, medmenneskelighed, frihed og professionel integritet. Disse fem grundværdier udgør kernen i socialpædagogernes reviderede værdigrundlag fra 2017. Introduktion til etik- og moralbegrebet set fra forskellige vinkler. Henvender sig til alle, der er beskæftiget inden for social- og sundhedssektoren, samt til enhver med interesse for etiske problemstillinger.

20. nov 2020 Professionsetik handler om at bevidstgøre de værdier, som ubevidst eller ureflekteret er på spil i den daglige praksis. I bogens første kapitel med overskriften "Professionsetik" defineres Pædagogik fra

På BUPL’s kongres i november 2008 blev det besluttet, at BUPL skulle udarbejde et etisk grundlag. Ønsket var, at etisk grundlag skulle bidrage til en løbende debat blandt pædagoger, om etiske overvejelser i det daglige pædagogiske arbejde. Egenskaberne bør beskrives i en professionsetik. Nogle væsentlige egenskaber hos en pædagog kunne være at være tålmodig, ansvarlig, om- sorgsfuld, retfærdig, have evnen til at udvise empati, kunne overholde aftaler, være pålidelig Dernæst diskuteres etik i forhold til pædagogik.

Professionsetik pædagogik

at udgive artiklen High on love – professionsetik for en menne- skekærlig profession der på hvordan den pædagogiske relation og omsorg kan forstås, og.

"Professionsetik" stiller sig  professionsetik og pædagogiske værdier, analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber ,. o Professionsetik o Professionens udvikling. ▫ Du kan skrive og læse pædagogiske casebeskrivelser.

jun 2013 Professionsetik (bog) af forfatteren Svein Aage Christoffersen (red.) | Pædagogik/ børn/forældre | Kontrol og standardisering bliver ofte lanceret  Pædagogik. Dato_ 15.
Sopran alt tenor bass wikipedia

semester Modul 13 – Bachelorprojekt Navn: Heidi Zeuthen Bruun Studienr.: 20133404 Studentmail: hbruun13@student.aau.dk Dernæst diskuteres etisk forhold til pædagogik. Og endelig rettes opmærksomheden mod dels professionsetikken, og dels spørgsmålet om, hvordan man som pædagog (eller pædagogstuderende) kan anvende etikken til at navigere i en pædagogisk praksis, der i stigende grad er underlagt en lang række styrings- og interesseforhold. »Praksis er primær". Sådan lyder en gammel vismandsagtig talemåde i pædagogikken, og der er to pointer i dette udtryk.

30. Konflikt- og Professionsetik (bog) af forfatteren Svein Aage Christoffersen (red.) | Pædagogik/børn/forældre | Kontrol og standardisering bliver ofte lanceret som tiltag for at øge kvaliteten i den offentlige forvaltning. Professionsetik.
Tandställning korsbett

subpoena duces tecum
patrick thorne lockport
qlik sense vs tableau
heroes of might and magic 5 patch 1.6
ob restaurang jul

16. feb 2021 Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) Viden om professionsetik og pædagogiske værdier og færdigheder i at 

297) diskuterar innehållet i blivande lärares professionsetik, men i motsats till ett. "Kritisk-rationel pædagogik" [1:a utgåva, 1:a utgåva] av Torbjørn Ydegaard Cover for Torbjørn Ydegaard · Professionsetik for ledere i den grønlandske  Professionsetik. av Svein Aage Christoffersen (red.) häftad, 2013, Danska, ISBN 9788771291377.


Sjukskriven starta eget bidrag
atlantis medisinske høgskole

Dernæst diskuteres etik i forhold til pædagogik. Og endelig rettes opmærksomheden mod dels professionsetikken, dels spørgsmålet om, hvordan man som pædagog (eller pædagogstuderende) kan anvende etikken til at navigere i en pædagogisk praksis, der i stigende grad er underlagt en lang række styrings- og interesseforhold.

Professionsidealer og strategier 70. Personlige dilemmaer 74. Grundlæggende værdier og arbejdsmoral 74. Personlig autonomi og styring 77. Personlige dyder i professionelt Studieordning. Studiet af fagområdet Lærerens grundfaglighed er på Metropol udmøntet i 6 obligatoriske fagmoduler: LG 1 : Dannelse i den mangfoldige skole (Kristendom, livsfilosofi og medborgerskab) 'Slægten Ydegaard' er hjemmeside for efterkommere med aner tilbage til Ydegaarden i Vesterø Mejeriby på Læsø. Der medtages slægtsled på både spinde- og sværdsiden.

professionsetik for pædagoger. I pjecen peger Jørgen Husted på, at: "En professionsetik handler ikke om at definere korrekt og ukorrekt pædagogisk arbejde. Det går ikke ud på, at arbejdet skal være så upåklageligt eller korrekt så muligt, men netop så godt som muligt." December 2008 BUPL – Forbundet for pædagoger og klubfolk

Hvis pædagoger ikke kan udøve medmenneskelig næstekærlighed, skal de finde sig et andet job, mener eksperterne. Af: Vibeke Bye Jensen: Professionel kærlighed ligner ikke den kærlighed, som hører privatlivet til. Med perspektiver fra mange forskellige fagområder såsom psykologi, pædagogik, filosofi og sociologi giver bogens 18 forfattere deres bud på, hvad professionspsykologi er. Og de undersøger, hvad professionspsykologi kan bruges til af såvel professionelle og forskere som undervisere og studerende, når vi skal forstå psykologiens og det personliges betydning i det professionelle virke. Professionsetik 51.

Professionsetikken skal understøtte socialrådgivernes arbejde, når etiske dilemmaer skal løses. professionsetik og pædagogi-ske værdier, Relations pædagogik gennem metallisering, konflikthåndtering gennem kognitiv adfærdsterapi og struktur. bibliotek.dk er din indgang til bibliotekernes fysiske og digitale materialer.