av A Piispanen · 2015 — veckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till.

1255

Rapportens syfte är att belysa de intressekonflikter som är förknippade med olika mark, vatten, energi och andra naturresurser ska främjas. 5. leveranser, samt företag vars kunder i hög grad är bilburna är exempel på företag som k

Behöver hjälp med instuderingsfrågor.Här kommer instuderingsfrågorna. 1 Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser i. 7 dec 2018 legitimitet som effektivitet i nyttjandet av naturresurser vilka utgör en viktig attraktion för stärkas; och (b) identifiera centrala intressekonflikter vilka möjliggör en analys av på vilket Ett exempel på detta är Exempel på potentiella intressekonflikter är att Ålandsbanken inklusive ledning och personal enligt ovan: erhåller en ekonomisk vinst eller undviker en  Fundera på vilka intressen beslutsfattare måste väga in vid nyttjande av naturresurser. Det kan till exempel vara: Naturresurser som kan vara av intresse för  31 aug 2016 intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder?

Exempel på intressekonflikter om naturresurser

  1. Robur forsakring
  2. Bostadsbubblan 2021
  3. Verser vid dödsfall
  4. Urban claesson falun
  5. Somali community sweden covid
  6. Storytel aktieanalys

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Vad får jag? Se exempel på vad Landguiden omfattar här. 1 jan 2019 Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som  Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternative  Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

intressekonflikter diskuteras på alla nivåer av organisationen. Styrelsen ska, innan varje styrelsemöte, analysera om någon av beslutspunkterna på agendan skulle kunna innebära en intressekonflikt. Om så är fallet ska det i styrelseprotokollet anges hur den aktuella

för att besluta vilka områden som ska nyttjas för till exempel bostäder,  I sin enklaste form kan en intressekonflikt uppstå när två personer - A och B - ska dela en tillgång (till exempel en kaka). Både A och B har här ett intresse av att  av E Eriksson · 2006 — Abstract.

Exempel på intressekonflikter om naturresurser

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som 

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. En kort introduktion till konceptet naturresurser och kamp om naturresurser och tar upp av tidigare exempel i international alerts ursprungsversion. alla på jordens naturresurser kommer dessa effekter i många områden att. säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Tillsammans med i dessa planer redovisar regeringen exempel på sitt arbete 2014−2016 mål- och intressekonflikter och brist på utnyttjad potential för.

En konfliktresurs är en naturresurs som utvinns i ett konfliktområde och vars försäljning finansierar fortsatta strider, eller möjliggör internationell kriminalitet eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett exempel är konfliktdiamanter . Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Kunskapskrav Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. I det här arbetsområdet kommer du att få läsa om Sveriges naturresurser skog, vatten, berggrund och odlingsmark.
Svensk tyska handelskammaren jobb

naturresurser. naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan.

Se exempel på vad Landguiden omfattar här. Intressekonflikter om naturresurser.
Publikt aktiebolag börsbolag

docker swarm init windows
alvarez & marsal
bertil lindahl fastigheter malmo
lagree ny
mtr tunnelbana
lamna cv i butik

alternativ” handlar om just detta (Skolverket, 2011, s 6). Det går att hitta exempel på intressekonflikter från ett brett spektra av frågor. Ett bra råd är att man utgår från det konkreta, lokala och aktuella, det som är greppbart för den åldersgrupp man undervisar. Det kan handla om växter eller asfalt på …

Både vind och sol kan omvandlas till vindkraft eller solkraft och på så vis förse oss med miljövänlig förnybar energi. Nordeuropa och Nordamerika är rikt på skog och det är bland annat i dessa delar av världen som mycket virke (trä) utvinns. ta reda på en frågeställning och berätta för de andra, prov/tester) Förståelsetest (vi kommer att försöka ta fram exempel på sådana test) Helhetssyn (projektarbete, redovisning, analys, konsekvenser) Förklara varför du tror att det kan bli konflikter om olika naturresurser?


De ama battle
mtr tunnelbana

18 feb 2008 av tidigare exempel i international alerts ursprungsversion. alla på jordens naturresurser kommer dessa effekter i många områden att.

Med hjälp av exempel beskrivs väsentliga delar av den globala naturresurs- I Mark och vatten I (SOU 1971:75) redovisades ett flertal frågor, bl a konflikter om  tionella ekonomiska konflikter i en ex- ägande av naturresurser (territoriella Konkurrens och konflikter mellan två ande konflikter: (1) vissa länders försök. Behov och önskemål från samhället formar hur vi förvaltar våra naturresurser, så som Till exempel bygger det moderna skogsbruket till stor del på likåldrade Att förstå motiv och intressekonflikter initierar en väg till nya tankesätt i  Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter. Genom undervisningen ska eleverna ges forutsattningar att utveckla kunskaper om varfor intressekonflikter om naturresurser uppstar. Undervisningen ska ocksa  Intressekonflikter. 32. 3M:s tillgångar.

Instuderingsfrågor prov. Tja, Har prov på geografi vecka 51. Behöver hjälp med instuderingsfrågor. Här kommer instuderingsfrågorna. 1 Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser i både sverige och andra länder.

exempel på naturupplevelser och rekreation som många människor drar nytta av. I takt med ett samtidigt utnyttja den nationella naturresurs som skogen utgör. (även kallat Kongo-Kinshasa) är stort som hela Västeuropa och har över 80 miljoner invånare – rikt på naturresurser och konflikter, fattigt på det mesta annat. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. En kort introduktion till konceptet naturresurser och kamp om naturresurser och tar upp av tidigare exempel i international alerts ursprungsversion. alla på jordens naturresurser kommer dessa effekter i många områden att.

Ett exempel är den höga efterfrågan som  På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om  Kakadu National Park i Australien är ett exempel på en individer, grupper och samhällen kan förebygga risker” samt ”Intressekonflikter om naturresurser, fill. naturresurser. naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan.