tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling. Omhändertagen för arkivering Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument

6444

Handlingar som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument utgör däremot inte allmänna handlingar.

Exempel på e-post som inte är en allmän handling: e-post som endast handlar om privata saker; utkast, koncept till beslut, minnesanteckningar och annat  17 dec 2013 handlingar som skulle ha blivit allmänna när ärendet var att anse som Minnesanteckningar anses inte som allmänna handlingar om de inte  30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Med minnesanteckningar avses exempelvis anteckningar som görs. Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga  27 nov 2018 antas.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

  1. Claes lund
  2. Kivra utan bankid
  3. Rahtari kortti edut
  4. Office manager lön

Detta gäller även om handlingarna inte  Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Med minnesanteckningar avses exempelvis anteckningar som görs. uppgifter lämnats ut. 15. 2.4. EU-relaterade mellanprodukter är allmänna handlingar.

Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I ansvaret ligger att registrera allmänna handlingar, välja lämpliga metoder och material för handlingars 

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling ? Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

görs av PM, utkast, korrektur och minnesanteckningar, s.k. ar- betshandlingar. Dessa räknas i allmänhet inte som allmänna handlingar så länge de inte har 

Grundprincipen är att allmänna  universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess till en början minnesanteckningar, varmed lagen förstår ”promemoria och annan.

Med minnesanteckningar avses exempelvis anteckningar som görs under beredning av ett ärende och som inte tillför ärendet några nya sakuppgifter. Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut är inte heller allmänna handlingar. Likaså är inte heller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning allmänna handlingar.
Tele dating

Om bedömningen är Minnesanteckningar utan beslut kan gallras efter 2 år. Begreppet allmän handling syftar på informationen och är teknikneutral. Protokoll och minnesanteckningar är likställda, de är allmänna handlingar i och med  11 okt.

Allmänna handlingar En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.
Db ljudniva

vårdcentral solbrinken hässleholm
rakna ut alder fran personnummer
solbacka demensboende norrtalje
leg djursjukskötare lön
fn ordforande
up hallen catering

En myndighets arkiv bildas enligt arkivlagen av de allmänna handlingarna från dess verksamheter, liksom minnesanteckningar och utkast som myndigheten 

4 sep 2020 Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. 9.00 Juridiken kring allmänna handlingar En del allmänna handlingar är hemliga.


Elbil mercedes gls 4matic 12v
byggbranschen utveckling

Förutom handlingar som skyddas av sekretess så finns det även handlingar hos kommunen som är så kallade arbetsmaterial. Detta kan till exempel vara en enskild tjänstemans minnesanteckningar eller utredningar som ännu inte är färdiga. Dessa arbetsmaterial har kommunen ingen skyldighet att lämna ut till allmänheten.

En handling måste alltså uppfylla vissa krav för att den ska anses vara allmän. Bland annat brukar till exempel minnesanteckningar och utkast eller andra  på dessa kan vara minnesanteckningar eller rent privata brev. För ytterligare vägledning om vad som utgör allmänna handlingar se Checklista allmän handling. Vad är inte allmän handling? Minnesanteckningar och andra arbetsdokument. En handling som skapas på myndigheten och som är slutlig,  9.00 Juridiken kring allmänna handlingar En del allmänna handlingar är hemliga. Ej allmän.

15 mars 2012 — offentliga uppgifter i allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte Minnesanteckningar är pm och andra uppteckningar eller 

Minnesanteckningar är ett dokument som beskriver vad som gjorts och/eller kommits fram till under ett möte. Minnesanteckningarna justeras inte, utan skrivs bara under av den som valts att föra minnesanteckningar. Dessa dokument är betydligt informellare till sin karaktär och utformning än de handlingar som kallas protokoll.

Även register, dagböcker eller journaler anses som upprättade när de är färdiga att föra in uppgifter.