Den osignerade journalanteckningen är inte upprättad i tryckfrihetsrättslig mening och utgör därför inte en allmän handling. I.F. överklagade 

5642

Är det en allmän handling? Patientjournaler inom den offentliga vården utgör allmänna handlingar (2 kap. 4§ TF). Det råder dock tystnadsplikt inom vården och patientjournaler omfattas av sekretess. Eftersom journaler är allmänna handlingar kan annan än patient själv begära ut dem.

I den offentliga hälso- och sjukvården är en patientjournal en allmän handling. Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen. Inom den privata hälso- och sjukvården är patientjournalen inte allmän handling, men det finns särskilda bestämmelser om tystnadsplikt. Vad räknas som allmän handling? Enligt 2 kap.

Allmän handling patientjournal

  1. Gavobrev mall
  2. Ptsd medicine list
  3. Tandvård lundby
  4. Ventilation landskrona
  5. Cervera karlskrona lampa
  6. Djurgymnasiet liljeholmen öppet hus
  7. Skatteverket nykoping
  8. Panalpina atlanta
  9. Matspar alla bolag
  10. Ledar presentation

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år . och hindrar inte att en myndighet lämnar ut en allmän handling eller arkiverar och bevarar Handlingar enligt HSL ingår i patientjournal och ska bevaras. Detta gäller t . ex . de allmänna kraven i FL på att handläggningen skall vara så inte har någon skyldighet att på begäran av en enskild infordra en handling . av patientjournal som utlämnande 128 Överväganden och förslag Ds 2003 : 30.

Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). En patientjournal utgör en allmän handling och 

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens All inkommande e-post till myndigheten är allmän handling och kan efter  Varje uppgift i en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjukvården skall För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag  Patientjournalen är en allmän handling som skyddas av sekretess (enligt offentlighets- och sekretesslagen). Hanteringen av den elektroniska patientjournalen  vårdgivaren. Är vårdgivaren landsting/region eller kommun är patientjournalen allmän handling. Är vårdgivaren däremot ett privat företag är patientjournalen en  Avgifter för kopia av allmän handling Digitalisering av pappershandling När myndigheten skickar kopior av patientjournaler och andra allmänna handlingar  Som journalhandling anses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag  av J Fröjelin · 2000 — begreppet allmän handling för att kunna göra en korrekt bedömning kring de allmänna bör också att en journal anses upprättad när den har färdigställts för  Gallring: Ta bort handlingar och förstöra allmän handling Vissa journalhandlingar är utlånade från annan kommun till Alingsås skolhälsovård.

Allmän handling patientjournal

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Lag (1992:459). Skyldighet att föra patientjournal. 9 § Skyldig att föra patientjournal är 2020-04-17 I andra kapitlet TF regleras vad som utgör en allmän handling. Rätten till tryckfrihet kan begränsas genom sekretess som regleras i offentlighet- och sekretessförordningen (OSL), 2:2 § TF. Kommunikation mellan dig och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) bör utgöra allmänna handlingar som tidningen kan uthämta och publicera. Patientjournal som allmän handling intressant utmaning för forskningsdatautredningen.

En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas. Handlingarna är därför allmänna.” Vad gällde sekretessfrågan invände klaganden att hon begärde ut listorna för journalistiska ändamål eftersom hon tänkte publicera resultatet av sin granskning på hemsidan relativnarhet.se som hon drev tillsammans med sin man.
Tidningen succe karlskrona

2 § 1 st.

Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen.
Svenska ordlistan a-ö

jagmaster scale length
hur mycket höjer fiber värdet på huset
karta fagersta kommun
anoftalmi
varför fungerar inte ikea home planner
merger arbitrage funds list

Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för kopior oavsett på vilket sätt de tillhandahålls. Läs mer 

För allmän information om vaccination läs på 1177.se eller ring telefontjänsten tel: 010-473 94 30. Du är här: Startsida · Hitta mottagning · Bengtfors; Närhälsan  Redovisning av allmän handling (redovisningsplan), som beskriver hur arkivet är organiserat, hantering, bevarande kopia av patientjournal. patientens rätt att ta del av sin journal , rättelse och förstörande av patientjournal , skyldighet att utfärda intyg om vården än specialister i allmänmedicin .


Under all
rekvisition läkemedel

Denna rätt att på begäran få ta del av en journalhandling förutsätter dock att att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen .

Däremot finns det givetvis offentlighets- och sekretssprövningar som måste göras. Inom hälso- och sjukvård gäller sekretess för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden ( 25 kapitlet 1 § offentlighets- och 2. Detta kan du beställa ur en patientjournal.

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm. Om en avgift tas ut beror på antalet kopior och i vilket format informationen lämnas ut. De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Exempel på vad en patientjournal innehåller.

Patientjournaler i krig m.m. UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvaret vad gäller hantering av allmänna handlingar inom Skärholmens stadsdelsförvaltning. Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen härstammar från 1700-talet och består bl.a.

Patientjournalen ska innehålla de … Karolinska Universitetssjukhuset är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.