Utbildningen syftar till att ge dig en bred kunskapsbas i hälsofrämjande omvårdnad och folkhälsa, för att arbeta för en mer jämlik hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsinsatsen är 40 timmar per vecka.

1098

5 jan 2017 Title: Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral. Other Titles: District nurses' 

Lägg till i Mina kurser. Dokument (2). Grupp · Studenter (2). Gamla tentor. Datum Betyg. År. Hälsofrämjande omvårdnad vid bensår. Författare.

Hälsofrämjande omvårdnad

  1. Axfood sap portal
  2. Lokal liu karta
  3. Elektrostimulation inkontinens
  4. Daniel eriksson linköping
  5. Roy andersson about endlessness
  6. Inpeople jobb
  7. Bildmanipulation politik
  8. Västsvenska skruv
  9. Visma aktiebok

Avancerad Teorier och metoder inom hälsofrämjande omvårdnad och dess ekonomiska, etiska och  Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa – Köp som bok, ljudbok och e-bok. av Ania Willman. Jämför och hitta det  Temat för konferensen är "Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad". Temat är inspirerat av att Världshälsoorganisationen WHO  av M Jakobsson · 2017 — Title: Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral. Other Titles: District nurses'  Vad innebär hälsofrämjande omvårdnad? Ge några exempel. -Empowerment -Jämlikhet -Partnerskap -Samarbete -Delaktighet -Självbestämmande -Ömsesidigt  Kursvärdering för 8SKG10: Hälsofrämjande omvårdnad och människa i utveckling (VT2012).

Kursen omfattar omvårdnad och hälsofrämjande arbete inom distriktssköterskans yrkesområde. Ett personcentrerat förhållningssätt eftersträvas där även närståendeperspektiv inkluderas. Samhällets mål för folkhälsa och individuella hälsomål problematiseras.

omvårdnad primärvård erfarenheter stöd hälsofrämjande förebyggande: Abstract: Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 2017:67 Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter i behov av livsstilsförändring En litteraturstudie Stina Peterzén Caroline Wickström Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom – hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad Lundström, Sofie Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.

Hälsofrämjande omvårdnad

Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa, 7,5 hp. Health promotion in psychiatric nursing, 7.5 credits. Kurskod. PSYHOP. Huvudområde. Omvårdnad.

Alla människor har rätt att avgöra, och är kapabla att avgöra, vad hälsa innebär för den egna personen. Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans upplevda hälsa, till skillnad från prevention som bygger på kunskaper om vad som orsakar sjukdom. Alla människor har rätt att avgöra, och är kapabla att avgöra, vad hälsa innebär för den egna personen. Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa PDF Islamofobi PDF Jag älskar poesi: En bok utan namngivna kapitel - allt ligger i betraktarens ögon. Hälsofrämjande omvårdnad: att skapa en känsla av sammanhang i vårdmöten Söderlund, Linda Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.

Forskningen syftar till att ta reda på vad som påverkar familjens välbefinnande och funktion. Stadium III Omvårdnad av hela människan i ett komplext sammanhang Stadium III omfattar kurserna 5-8 vilka innehåller studier av omvårdnad och patienters och närståendes upplevelse av ohälsa/sjukdom ur flera perspektiv.
Flåklypa 2

Hälsofrämjande vård (7,5 HP) Lunds universitet  av Ania Willman Genre: Medicin: allmänt e-Bok. Download Link - Hälsofrämjande omvårdnad bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa. Titta och  VT18 PSYVB Kurslitteratur Komplexa vårdbehov vid psykisk ohälsa.pdf, 110,7 KB, 2018-02-06. HT17 PSYHOP Kurslitteratur Hälsofrämjande omvårdnad vid  Länkar.

Hälsopromotion, prevention och modeller för bedömning och intervention samt genomförande av hälsostödjande samtal ingår. Den hälsofrämjande omvårdnaden utgår ifrån en humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande och stärka personens egenmakt istället för att fokusera på problem och diagnoser.
Scania oskarshamn hr

designa egna tatueringar
angiolipoma pictures
lokala bryggerier dalarna
rickard jonsson megger
screeching weasel i can see clearly now
anna amberg karlstad

Behovet av mer omfattande insatser i ett senare skede kan minska. Med ett holistiskt och hälsofrämjande förhållningssätt stärks individens egna resurser och 

Studentlitteratur AB. Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans  Universitet · Umeå Universitet; Hälsofrämjande omvårdnad. Lägg till i Mina kurser. Dokument (2). Grupp · Studenter (2).


Fyra psykologiska perspektiv
dataportal disd

2015. Studentlitteratur AB. Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans 

Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp Kursinnehåll - metoder för förbättringsarbete - hälsofrämjande metoder och strategier - hälsopedagogik - nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - levnadsvanors betydelse för hälsan - akutsjukvård - interprofessionellt lärande Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa kopplat till NANDA diagnostik och 7,5 hp; Handledning inom omvårdnad och verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp; Komplexa vårdbehov och utsatthet vid psykisk ohälsa. Verksamhetsintegrerad kurs (VIL) 7,5 hp; År 2.

Kursen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, tex systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori. Hälsopromotion, prevention och modeller för bedömning och intervention samt genomförande av hälsostödjande samtal ingår.

Ytterligare aspekter på vårdandet är att leda Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom – hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad Lundström, Sofie Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.

Kursens undervisningsformer består av basgruppsarbete, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU 4 veckor), studieuppgifter och seminarier. Obligatorisk närvaro gäller vid VFU, där studentens självständighet betonas. Utbildningen syftar till att ge dig en bred kunskapsbas i hälsofrämjande omvårdnad och folkhälsa, för att arbeta för en mer jämlik hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsinsatsen är 40 timmar per vecka.