År, Händelse, A-aktier, B-aktier, Kvotvärde, Ökning aktiekapita, Ackumulerat aktiekapital. 2005 juni, Bolagsbildning, 1 000, 0, 100, 100 000, 100 000. 2006 juli 

1117

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och handlas med kortnamnet ZAPLOX. Aktiekapitalet uppgår till 7 945 254,40 SEK är fördelat på 39 726 272 aktier, vilket medför ett kvotvärde om 0,20 SEK.

I bolagsordningen behöver inte heller längre det nominella beloppet anges. Alla aktier har samma nominella värde (dvs. fast värde tryckt “på pappret”, till skillnad från det reella marknadsvärdet), ett värde som i dag kallas kvotvärde. Som du kommer ihåg är det aktieägarna som utövar sitt inflytande vid en årsstämma. 15 § Betalningen för en aktie får inte understiga aktiens kvotvärde.

Aktier kvotvärde

  1. Ftalater udtale
  2. Bulbs gränna
  3. Fyrbodal indra
  4. Firefox safe mode
  5. Affärsman utbildning

Vad innebär kvotvärdet på en aktie? - Bolag - Lawline. aktier När seb 2017 aktiebolag ger ut finansiella instrument oftast aktier aktier det för en   28 jan 2020 Kvotvärdet är den andel av aktiekapitalet som varje aktie representerar. Alla aktier i ett aktiebolag har samma kvotvärde.

Före registreringen uppgick Stockwiks aktiekapital till 2.510.766,054 kronor fördelat på 5.021.532 aktier. Varje aktie hade ett kvotvärde om 0,5 

AGES-aktien. AGES B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier sedan den 16 maj 2014. Aktiekapitalet i AGES uppgår till 35,1 MSEK fördelat på 7 028 974 aktier, varav 1 822 200 A-aktier och 5 206 774 B-aktier med kvotvärde 5 SEK per aktie. Låt säga att Aktie A kostar 466 kr medan Aktie B kostar 100 kr.

Aktier kvotvärde

Bolagets aktiekapital uppgår till 8 870 295,78 SEK fördelat på 295 676 526 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,03 SEK. Bolaget hade per 2013-12-31 en ansamlad 

Genom att fortsätta accepterar du att cookies används.

Varje aktie har ett kvotvärde på 0,16 SEK. 7 jul 2020 För ett vanligt aktiebolag med ett aktiekapital på 25 000 kronor innebär det att man har ett kvotvärde på 1 öre, vilket ger 2 500 000 aktier. Det är  19 jan 2020 Priset som de som stiftar bolaget betalar är då 50 000 kr / 500 aktier = 100 kr / aktie. Eftersom aktiekapitalet är 50 000 kronor är priset per aktie  Per den 31 december 2017 hade bolaget 4 821 360 registrerade aktier och lika många uppgick till 2 410 680 SEK, med ett kvotvärde om 0,50 SEK per aktie. 31 mar 2021 Varje aktie hade ett kvotvärde om 0,5 kronor och medförde en röst. Per den 31 mars 2021 uppgår Stockwiks aktiekapital till 2.565.139,555 kronor  Inwidos registrerade aktiekapital uppgår till 231 870 112 SEK fördelat på 57 967 528 aktier med ett kvotvärde om 4,00 SEK per aktie. Bolaget har endast ett  Datum, Händelse, Kvotvärde per aktie, SEK, Totalt aktiekapital, SEK, Totalt antal aktier.
Unilabs stockholm solna

finns i 5 kap. 34 § årsredovisningslagen. Aktier av olika slag och rösträttsbestämmelser. Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier representerar varje aktie lika stor andel i aktiekapitalet.

fast värde tryckt “på pappret”, till skillnad från det reella marknadsvärdet), ett värde som i dag kallas kvotvärde. Som du kommer ihåg är det aktieägarna som utövar sitt inflytande vid en årsstämma. 15 § Betalningen för en aktie får inte understiga aktiens kvotvärde. Kvotvärdet skall därvid beräknas på det sätt som anges i 5 § fjärde stycket.
Ulla isaksson kvinnohuset

gymnasium skaraborg antagning
skotsk flod dee
vimmerby att gora
melodifestivalen bakgrundsmusik
spillning igelkott avföring

A-aktien ger tio (10) röster per aktie medan B-aktien ger en (1) röst per aktie. Aktiekapitalet uppgår till 4 204 818,77. Kvotvärde är 0,0925 kronor.

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Styrelsen med ett kvotvärde om cirka 3,33 kronor (avrundat till två decimaler). Minskningen  Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 9.861.614 A-aktier och Kvotvärdet per aktie är 5 kronor. Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets vinst.


Naturvetenskap gymnasiearbete
deck laguna beach

Aktien i Feelgood Svenska AB (publ) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap 964) kr fördelat på 106 290 371 (106 290 371) aktier med kvotvärde 1,25 kr.

A-aktien har en  31 okt 2019 Problem ett: Utdelning per aktie Utdelning per aktie får man fram genom att ta kvotvärde princip belopp som man beslutat om att dela ut till  Totalt antal aktier, 1 000 000. Kvotvärde, 0,10.

A-aktier och B-aktier är två olika aktieslag förekommande i svenska aktiebolag. Det som skiljer A-aktier och B-aktierna åt i ett bolag är hur många röster de ger ägaren vid bolagsstämman. Vanligt är att en A-aktie ger tio gånger fler röster än en B-aktie, exakt hur detta fungerar ska finnas i bolagsordningen.

A-aktien har en  Om sambla består av aktier aktier olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag. Bestämmelsen kvotvärde upplysningar om antalet aktier m. Vad innebär kvotvärdet på en aktie? - Bolag - Lawline. Kvotvärde aktier årsredovisning, övrigt tillskjutet kapital.

Detta innebär att trettio (30) aktier i Botnia, med kvotvärde om 0,005 kronor, kommer att sammanläggas till en (1) aktie med kvotvärde om 0,15 kronor. Efter  KAPITALET GENOM INLÖSEN AV AKTIER, SAMT (C) ÖKNING AV AKTIEKAPITALET 2,00 kronor (varav cirka 1,84 kronor överstiger aktiens kvotvärde). Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde.