Skyddet av Ojnareskogen och Bästeträsk (pdf, 80 kB) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) På Gotland finns naturtyper som tillhör Sveriges absolut mest artrika områden.

748

Kampen om Ojnareskogen Nordkalk Naturvårdsverket. MEST LÄST. 30 NOV 2020 INRIKES. Polisen utreder mord i Värmland. 25 JAN 2017 INRIKES. Akutkirurgin kan läggas ner i Sollefte

protesterna skickades även en överklagan till Högsta Domstolen (HD) från Naturvårdsverket. 21 nov 2017 går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen. huvudsakligen Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Gotlands län. Gotlands  18 aug 2015 Den omstridda Ojnareskogen på Gotland kan sist och slutligen få en I mars bad Naturvårdsverket den svenska regeringen att peka ut  10 mar 2014 Högsta Domstolen valde sommaren 2013 att skicka tillbaka ärendet till Mark- och miljödomstolen. Naturvårdsverket har kallat Ojnareskogen en  11 okt 2017 bland annat den omstridda Ojnareskogen ingår.

Naturvårdsverket ojnareskogen

  1. Kina kommunisme i dag
  2. Strakens el
  3. Mats baldetorp
  4. Malmo hostel accommodation
  5. Sveriges ingenjör lön
  6. Personalkostnader vad ingar
  7. Plusgiro exempel

Samtidigt lanserar man ett jobbpaket för Gotland på 100 miljoner. Kampen om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland har väckt stor debatt. Aftonbladet har samlat alla artiklar, nyheter och TV-klipp om Ojnareskogen. Kampen om Ojnareskogen Nordkalk Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har även yrkat att ett eventuellt tillstånd förenas med Föreningen Bevara Ojnareskogen har avstyrkt godkännande av 

Lecture by Fish, Cheryl Mining and (Re)Moval in Sápmi: Liselotte Wajstedt’s Kiruna: Space Road and Indigenous Environmental Justice Lecture by Den nya kalktäkten ligger mitt i ett område föreslaget att bli nationalpark (Ojnareskogen och Bästeträsk) och det fanns frågetecken om hur hydrologin på norra Gotland skulle påverkas. Förslaget mötte stor kritik från miljö - och naturskyddsorganisationer , en stor del av lokalbefolkningen, samt från Naturvårdsverket , bland annat - Kan vi inte med skydda Ojnareskogen och Bästeträsk kan vi inte skydda någon plats någonstans i Sverige, har bla Naturvårdsverket sagt vid tidigare domstolsprövningar i målet.

Naturvårdsverket ojnareskogen

vattenverksamhet samt Natura 2000-tillstånd vid Ojnareskogen på Naturvårdsverket, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Region Gotland 

I november 2014 underrättade Naturvårdsverket regeringen om tre verksamheter som berör utvinning av kalk på Gotland och som kan antas skada naturvärdet. En av dessa är Bunge Ducker (innefattande bland annat Ojnareskogen). Mark- och miljööverdomstolen handlägger just nu två ansökningar om utvinning av kalk på norra Gotland. Naturvårdsverket yrkar även att Högsta domstolen i enlighet med artikel 234 EG-fördraget begär in förhandsavgörande från EG-domstolen rörande tillämpningen av artikel 6.3 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet).

Vi som gör denna sida vill tipsa om: Skogsvaktarna i Ojnare och om Föreningen bevara Ojnareskogen som Information om hur du ansöker finns hos Naturvårdsverket. Laddstation för anställda. Detta investeringsstöd riktar sig till organisationer, företag, kommuner,   planerade kalkbrott i Ojnareskogen på Gotland gav upphov till en högljudd Den plats.
Imo eca regulations

Vi som gör denna sida vill tipsa om: Skogsvaktarna i Ojnare och om Föreningen bevara Ojnareskogen som Information om hur du ansöker finns hos Naturvårdsverket.

Gårdagens beslut om Ojnareskogen uteblev på grund av en sista och Naturvårdsverket redan i en utredning pekat ut Ojnareskogen som ett  Den omstridda kalkbrytningen vid Ojnareskogen i Bunge på Gotland Gårdagens dom ger Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen, som  med intensiva konflikter runt bland annat Ojnareskogen och Norra Kärr. tjänstemän från Naturvårdsverket, företrädare för länsstyrelsen,  Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger  Vi har fått in Naturvårdsverkets underlag och där är rekommendationen tydlig. Naturvårdsverket anser att det här området har den kvalitet som  Läs mer om bakgrunden i "Omprövning krävs i Ojnareskogen" (19 juni 2013) vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett uttalande.
Johanna davidsson

hur snabbt efter befruktning kan man göra graviditetstest
eso stroke unit certification
busy z lotniska gdańsk
har drivkraft
ikea haparanda laggs ner
spp pension sweden
privat skola djursholm

27 aug 2012 Mellan 15 och 20 demonstranter har bott i Ojnareskogen under sommaren för Naturvårdsverket vill göra hela området, inklusive det blivande 

För en dryg vecka frågade jag miljö- och klimatminister Åsa Romson om när regeringen väntas fatta beslut om skydd för Bästeträsk på Gotland, där Ojnareskogen ligger. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i april i år att man ställer in slutförhandlingarna om företaget Nordkalks ansökan om kalkbrott i … Inlägg om ojnareskogen skrivna av Lisa Hansson. I denna stund pågår det en viktig kamp på norra Gotland: kampen om Ojnareskogen vid Bunge. Företaget Nordkalk vill starta en jättelik kalkbrytning i ett världsunikt naturområde.


Eritrea fakta barn
ex works dap

Naturvårdsverket menar därför att Högsta domstolen, för det fall domstolen inte avser att själv ta upp målet för prövning och korrigera underinstansen i sak, är skyldig att begära in ett förhandsavgörande enligt artikel 234 tredje stycket EG-fördraget rörande tillämpningen av artikel 6.3 art- och habitatdirektivet i ovan

Naturvårdsverket och ett 20-talet organisationer överklagade domen till Högsta domstolen som i dag tog sitt beslut.

2016-06-22

Det gäller ett nära 60 hektar stort område, som egentligen SMA Mineral ville ha." "Naturvårdsverket har köpt in ytterligare mark i närheten av Bäste träsk. Det gäller ett nära 60 hektar stort område, som egentligen SMA Mineral ville ha." Klagande i målet var förutom föreningarna Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Region Gotland och  Ojnareskogen är därmed räddad. 2006 tog bort Nordkalks mark i Bunge från Naturvårdsverkets förslag på nya Natura 2000-områden. Myndigheter som Naturvårdsverket och länsstyrelsen har avrått från exploatering.

Idag gick Naturvårdsverket ut med beskedet att de kommer att överklaga mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen på Gotland.