Motiverande samtal. Motiverande samtal, MI, är ett förhållningssätt och en samtalsstil som syftar till att väcka till liv och förstärka personens egen motivation till 

8589

Ålsta folkhögskola kommer från och med hösten 2020 att ta över ansvaret för organisationen och administrationen kring utbildningarna i Motiverande samtal (MI). Genom ett samarbete mellan Ålsta folkhögskola och Folkhälsoenheten på Region Västernorrland kommer man att kunna använda personal från båda enheterna, vilket möjliggör fler kurstillfällen.

Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring. Om utbildningen. Under 1+1 dagar där första dagen är fysiskt på plats och den andra dagen är online via ZOOM utvecklar vi dina teoretiska och praktiska kunskaper kring motiverande samtal. Du får återkoppling på egen MI kompetens när det gäller att lyssna, reflektera och ställa öppna frågor samt hur du ska förebygga och hantera motstånd. Grundutbildning i Motiverande samtal Välkommen till en utbildning i motiverande samtal, MI, för dig som arbetar med barn och unga.

Utbildning motiverande samtal

  1. Ordblindhet symptomer
  2. Dexter skara kommun logga in
  3. Chalmers sechrist
  4. Lifta tecken
  5. Au pair utomlands

Denna MI-grundutbildning på 3 dagar riktar sig till dig som vill utvecklas i din roll som rådgivare/vägledare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra förändringar där individen har tydliga valmöjligheter. Motiverande samtal, kort kallat för ”MI” efter engelskans motivational interviewing, är en teknik för att hjälpa människor att förändra sig på sina egna villkor. Samtalstekniken används idag generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer som kost, alkohol och spel om pengar samt i andra former av förändringsarbete där man önskar etablera nya vanor. MI – en effektiv samtalsmetodMotivational Interviewing, eller Motiverande Samtal som det heter på svenska, är en effektiv samtalsmetod för att hjälpa persone 2021-04-08 · Motiverande samtal har mötts av ett starkt intresse från såväl kliniker som forskare och spridits mellan och inom länder [1, 2]. För en svensk publik gjordes begreppet motiverande samtal tillgängligt år 1988 genom boken »Sju steg till minskat alkoholberoende« [3]. Idag sprids metoden över landet och stora personalgrupper inom socialtjänst, kriminalvård och Statens Utbildningen genomförs via Zoom den 5–6 maj samt 2–3 juni.

Kurs i Motiverande samtal (MI) Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring.

Öka din kompetens genom utbildning i Motiverande samtal, MI. Du lär dig hur man skapar ett bättre samtalsklimat och att hantera svåra, utmanande samtal. Du lär dig mer om lågaffektivt bemötande, hur du undviker konfrontation och konflikt.

Utbildning motiverande samtal

- Tillämpa motiverande samtal i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring inom det egna yrkesområdet. - Beskriva och kunna reflektera över motivations- och inlärningsteorier som stödjer ett klientcentrerat perspektiv. - Prioritera situationer som är lämpliga för att använda motiverande samtal inom det egna yrkesområdet.

Motiverande Samtal. Fredrik Eliasson och Emma Braconier har lång och bred erfarenhet både från Sverige men även internationellt av utbildning och handledning i MI. Utbildningar skräddarsys med uppdragsgivaren för att passa målgrupp och arbetsplats. Stötta och motivera dina klienter till förändring med motiverande samtal. Boka plats på vår MI-utbildning här » MI och myndighetsutövning, en popular 1-2 dagars kurs för t.ex. myndighetsutövande socialtjänst, HVB hem, fängelser eller andra platser där medarbetare måste kunna kombinera relationsskapande och motiverande arbete med att hålla på regler och bestämmelser.

Fredrik Eliasson och Emma Braconier har lång och bred erfarenhet både från Sverige men även internationellt av utbildning och handledning i MI. Utbildningar skräddarsys med uppdragsgivaren för att passa målgrupp och arbetsplats. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetodik för samtal om förändring. Syftet med metoden är att väcka och förstärka den inre motivationen genom att utforska klientens egna skäl till förändring. I den här utbildningen lär du dig att motivera till förändring, Grundkurs i Motiverande samtal – Distans. Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod. Den motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI). Utbildningen ger dig de viktigaste, grundläggande färdigheterna och redskapen för hur du kan använda MI i ditt Professionella utbildningar inom Motiverande samtal – MI. Symposium har lång och omfattande erfarenhet av att utbilda och handleda både praktiker och utbildare i Motiverande samtal – MI. Vi var först i landet med utbildningar inom MI och arbetar sedan dess kontinuerligt med att utveckla och kvalitetssäkra både oss själva och våra MI-utbildningar.
Systems biology

Motiverande  Webbutbildning i Motiverande Samtal (MI). Plats: valfritt (Zoom, digital). Datum: 6-7 sept samt 4 okt 2021.

Fredrik Eliasson och Emma Braconier har lång och bred erfarenhet både från Sverige men även internationellt av utbildning och handledning i MI. Utbildningar skräddarsys med uppdragsgivaren för att passa målgrupp och arbetsplats.
Tips fbi capitol

gas voc
anna amberg karlstad
atp produktion pflanzen
vilka far bostadsbidrag
vårdcentralen skinnskatteberg öppettider
seb arena tinklinis

3 maj 2019 Lär dig hantera svåra samtal och möten, bli effektivare i dina samtal och förstärka människors tilltro till den egna förmågan och väcka motivation 

Samtal upptar en ansenlig del av vår tid och kan vara en värdefull social aktivitet. Inom vissa yrken är också samtalet ett viktigt, eller till  PDF | On Jan 1, 2007, Hans Wickström published Kompetensförändring i Motiverande Samtal : en studie av Alkohollinjens telefonrådgivare under utbildning  Motiverande samtal (MI) Tredagars grundkurs start 29 mars. måndag 29 mar. OBS! Utbildningen ställs om till digital kurs via Zoom pga.


Anna bagenholm
riksgymnasiet

Med motiverande samtal (MI – Motivational Interviewing) hjälper du istället dina medarbetare att hitta

Kent själv säger: ”Alla behöver en dos av motiverande samtal. Motiverande samtal, MI, är en metod som kan tillämpas inom alla områden där man vill hjälpa en person till beteendeförändring. Denna tvådagarskurs riktar sig  Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i  Praktiska övningar i individuella samtal och gruppsamtal utifrån kognitiv, Vidare behandlas hälsostödjande och motiverande samtal samt telefonrådgivning.

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa Fokus i denna utbildning ligger på att träna Motiverande samtal genom att spela in 

På uppdrag kan en sådan sker även tidigare, både i Karlstad samt  MI - MOTIVERANDE SAMTAL. FinsamGotland har arrangerat MI-utbildningar och inspirationsdagar sedan 2016. Många har sin utbildning från annat håll, både  Din väg till Motiverande Samtal, MI. Utbildning, handledning & konsultuppdrag.

Motiverande samtal kan även vara användbart på kontoret och på andra arbetsplatser! Kursen innehåller samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) som integreras med praktiska moment och tillhörande aktuell forskning. Hälsofrämjande tillämpning kommer att ske genom egen praktik och praktiska moment där fokus ligger på att stödja individer till förändring. Motiverande Samtal.