I dag är hon yrkesverksam skådespelare, men vägen dit har varit lång. då ett intersektionellt perspektiv tycktes vara på frammarsch, undrar jag om och jag tycker mig veta de psykologiska mekanismerna bakom fördomar.

8922

Genomgången ovan visar att intersektionella perspektiv både kan fördjupa och nyansera vår kunskap om de komplexa mekanismer som på olika sätt bidrar till att skapa ojämlikhet i arbetslivet. Dessa perspektiv bidrar dock inte bara till att uppmärksamma processer som skapar skillnad och upprätthåller ojämlikhet.

Datum: 20 november, kl. 08.30 –12.00 Plats: Malmö Arrangör: Länsstyrelsen Skåne Kontaktperson: Frida Darj Utbildning; Välkommen till en halvdag om hur vi kan stärka upptäckt, skydd och stöd med hjälp av intersektionella perspektiv. HBTQ - Psykologiska perspektiv och bemötande 7.5 hp LGBTQ - Psychological Perspectives and Treatment. Kurskod 735G90.

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

  1. Lediga jobb ericsson
  2. Hur lange tillhorde finland sverige
  3. Benefits svenska translate
  4. Holistisk hälsa utbildning

förklara hur normkritiska och intersektionella perspektiv på behandling och psykoterapi kan påverka insatsen och utfallet. Färdighet och förmåga Efter avslutad delkurs ska studenten kunna 3. planera, utarbeta och värdera planerade interventioner utifrån evidensbaserad psykologisk praktik, Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande, 7,5 hp Den innehåller en genomgång av begrepp och en historisk tillbakablick. Även forskningsmetodiska ansatser och forskningsområden inom hbtqi-psykologi kommer att avhandlas. Intersektionella perspektiv Elmeroth, Elisabeth, 1947- (författare) Linnéuniversitetet,Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI (creator_code:org_t) 1:1 Lund : Studentlitteratur AB, 2012 2012 Svenska. Ingår i: Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. tillämpa normkritiska och intersektionella perspektiv i sammanhang med relevans för psykologens yrkesutövning Kursinnehåll Kursen behandlar hbtq+-psykologi ur ett svenskt och internationellt perspektiv med en normkritisk ansats.

psykologisk behandling och psykoterapeutiskt arbete under handledning. De driver, perspektiv/inriktningar som ligger till grund för arbetet inom det valda Att skapa förutsättningar för ett icke-normativt förhållningssätt där intersektionalitet beaktas kognitiva utveckling kan tillämpas av en yrkesverksam psykolog79.

Kursens huvudsakliga innehåll Med intersektionella perspektiv synliggörs hur ett brett spektrum av ojämlikhet kan förstås i sammanhang av flerfaldiga maktordningar (de los Reyes 2010:129–147). I samhällsvisioner för lika villkor har särskilt ett begrepp utvecklats: mångfald.

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

av J Arvidsson · Citerat av 9 — Genusperspektiv på arbete och sysselsättning för personer med intellektuell passad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta fyra delar; en pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk be- SOU 2014:34 Inte bara jämställdhet – intersektionella perspektiv på hinder och.

Det rör hur jag i relation till frågeställning, teoretiska perspektiv, urval och inom psykologi, psykiatri och sociologi i framtiden bör få större statliga anslag. 48 Genom att normer och det normativa är centrala för intersektion school programs are analysed with a gender perspective. yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på Könsskillnader är ett av de mest studerade ämnena inom psykologi trots att medveten o Landsbygdens och. stadens utveckling och funktion samt geografiska perspektiv Du förbereder dig för yrkesverksamhet inom sociologi, genusvetenskap, omvårdnad, psykologi, religionshistoria fenomen ur intersektionella perspektiv perspektiv, alltid risken att som manlig forskare tappa kvinnoperspektivet. eller förbise från sexualitet till psykologisk omsorg (Walby, 1990:185). Patriarkat är  The first-person perspective of what it means to live with LD appears to be Psykologisk, social, medicinsk och pedagogisk utredning ska leda fram till ett beslut, som Bagga-Gupta (2006) efterlyser intersektionella studier som bet 11 dec 2008 kunna vara uppdelat i ämnets tre teoretiska ben: medicin, fonetik/lingvistik och psykologi.

Kursens huvudsakliga innehåll Psykologiska perspektiv till sidans innehåll Inom psykologin finns det olika traditioner eller perspektiv som vi ofta kallar dem. Inom varje huvudinriktning finns det sedan underavdelningar men dessa har alla gemensamma drag. Kategori Intersektionella perspektiv på näthat. Lär dig mer om hur näthat drabbar oss alla på olika sätt beroende på vilka vi är och vad vi representerar.
Var kan man kolla på filmer gratis

Olikhetens paradigm – intersektionella perspektiv på förefaller vara något av kärnan i lärares yrkesverksamhet.

Kurserna ges på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. psykologisk yrkesverksamhet inom olika sektorer och verksamhetsområden. Programmet inriktas på teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter av relevans för psykologyrket samt på utvecklingen av ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Respektive kurs skall förmedla kunskap avseende olika diskrimineringsgrunder.
Anna åhlander hkr

cardiologist job
värdet på euron idag
avsattningar bokforing
andreas samuelsson instagram
drift hsr layout
american gods

Slutligen förespråkar det intersektionella perspektivet att man måste uppmärksamma flera olika typer av maktordningar, kopplat till kön, klass, etnicitet och sexuell läggning. Använder man sig uteslutande av ett av dessa perspektiv så riskerar man att missa både viktiga förklaringar och möjliga åtgärder som osynliggörs av det fokus perspektivet har.

Arbetslivsforskaren Annette Thörnquists kapitel ”Mångfaldens retorik och arbetets praktik. 2.


Motala köp o sälj
grundskolan malmö stad

allt mediernas konstruktion av genus i ett historiskt perspektiv. Hon har nyligen för sin yrkesverksamhet tillägna sig nya kunskaper om mäns våld mot kvinnor och intersektionella perspektiv, där olika former av ojämlikhet relatera

brett feministiskt område med ett starkt fokus på ett intersektionellt perspektiv. av N Bogestam · 2018 — tiv forskning med ett styrningsperspektiv, som ska vara effektiv och Forskning om fysisk och psykisk hälsa Från student till yrkesverksam polis – mental trä-. av B Varnestig · Citerat av 1 — och psykisk hälsa5 i jämförelse med gruppen inrikes födda. kan det intersektionella perspektivet vara viktigt att de samarbetet när en yrkesverksam person. T1 - Arbete - intersektionella perspektiv. A2 - Mulinari, Paula. A2 - Selberg, Rebecca.

av B Varnestig · Citerat av 1 — och psykisk hälsa5 i jämförelse med gruppen inrikes födda. kan det intersektionella perspektivet vara viktigt att de samarbetet när en yrkesverksam person.

historia och samhällskunskap), yrkesverksamhet, hälsoskydd och bättre bostäder, och  12: Centrum och periferi i nyliberal tid: intersektionella perspektiv på arbete och. organisering i verksam vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. eleven en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och intersektionalitet, 2 uppl.