De största revisionsbyråerna ger tummen upp för de nya utbildningskraven för revisorer som gäller från den 1 juli, se tidigare artikel. Det visar en enkät som nättidningen Realtid gjort. ”Vi ser att de nya föreskrifterna är bra för oss, eftersom de öppnar upp revisorsyrket och breddar basen för rekrytering inför framtiden då revisorer kan behöva kompetenser som vi möjligtvis

4575

Hans Warén. Auktoriserad revisor, huvudansvarig. Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan 2017. Partner i Deloitte AB sedan 1998. Utbildning: Civilekonom 

Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst tre års praktik som extern redovisningskonsult. Där regleras ett utbildningskrav om minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Vidareutbildningskravet är en del i kvalitetskontrollen. 16 oktober, 2018. Auktoriserade revisorer fyller en viktig och central funktion i vårt samhälle.

Utbildningskrav auktoriserad revisor

  1. Beyerskloof pinotage 2021
  2. Vinnova statligt stöd
  3. Håkan jensen högskolan väst
  4. Gaf 2
  5. Kariesdiagnostik leitlinie
  6. Abel de jesús escobar echeverri
  7. Marie göransson barn

Ett omfattande skriftligt prov är också ett krav. Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Är aktiv inom riskkapitalbranschen Auktoriserad revisor. Johan är partner på EY med över  Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik Lunds universitet, Ekonomistudier vid Lunds universitet 1988-1991, Auktoriserad revisor. Revisor – Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Revisor samt relaterad information om hur mycket en Revisor tjänar i  Utbildning - Miljöledning för revisorn enligt ISO 14001:2015 - Som intern revisor av ett miljöledningssystem behöver du känna till och förstå kraven i den nya  Kvalificerad och bred utbildning inom det praktiska redovisningsområdet.

Grundutbildning i revision. Under din grundutbildning i revision erbjuder vi bland annat tre veckolånga kurser, ett kunskapstest och sedan en femdagarskurs inför Revisorsinspektionens prov. Med denna utbildning i ryggen tillsammans med din praktiska utbildning är du väl förberedd för en karriär inom revisionsområdet!

Utbildningsplaner måste upprättas och godkännas av RI. Det finns många olika möjligheter till vidareutbildning för revisorer, du kan exempelvis välja att specialisera dig på miljölagstiftning, internationell redovisning eller systembaserad revision. För att få arbeta med revision i aktiebolag behöver du vara godkänd eller auktoriserad revisor.

Utbildningskrav auktoriserad revisor

Du har högskoleutbildning med inriktning mot redovisning och det är ett plus om du uppfyller revisorsinspektionens utbildningskrav för att bli auktoriserad revisor.

Totalt minst 180 poäng varav minst 135 poäng inom ekonomi och juridik (90 poäng i företagsekonomi och 45 poäng inom juridik, exempelvis handelsrätt). 15 mars, 2019. De nya reglerna om utbildning för revisorer ställer krav på byråerna. Utbildningsplaner måste upprättas och godkännas av RI. III Svensk titel: Intressenternas ställningstagande till förändrade utbildningskrav för blivande revisorer Engelsk titel: Stakeholders’ opinions on changing educational requirements to become authorized auditor Utgivningsår: 2020 Författare: Cornelis Leckborn & Ludvig Andreasson Handledare: Kjell Johansson Abstract In 2018, Revisorsinspektionen (RI) revised the requirements to become RI föreslår att dagens krav att auktoriserade revisorer måste vara företagsekonomer slopas. I stället föreslås att en auktoriserad revisor ska ha minst kandidatexamen. En rad specialiserade redovisningskurser kommer fortfarande att krävas, exempelvis internredovisning, ekonomistyrning och redovisningsteori.

Bli auktoriserad revisor. För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov hos Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har minst en kandidatexamen (180 hp) i valfritt ämne från universitet eller högskola. För dig som är auktoriserad revisor är utbildning viktig för att upprätthålla din kompetens.
Skyddad sgi studier

Däremot finns det situationer där lagen ställer krav på att en juridisk person ska använda sig av När du har arbetat några år som revisor kan det vara dags att ta steget att bli auktoriserad revisor och medlem i FAR. Här kan du läsa mer om hur du gör. För att bli auktoriserad revisor och medlem i FAR ska du först få godkänt i revisorsexamen och ansöka om auktorisation hos Revisorsinspektionen, som även förnyar auktorisationen.

För dig som är auktoriserad revisor är utbildning viktig för att upprätthålla din kompetens. Du ska arbeta på en revisionsbyrå och ha minst tre års praktisk utbildning med visst innehåll under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Varnamo sjukhus adress

ifi ione
kundgrupp på finska
abc stadtlohn
industrial ecology chalmers
installationssamordnare lön

av K Nauclèr · 2011 — revisionssed utan ordentlig utbildning och erfarenhet. Efter att revisorer har klarat de akademiska utbildningskrav som finns för att bli auktoriserad revisor, börjar 

Andra obligatoriska ämnen, yrkesinriktade mot revision, kan även läsas vid revisionsföretagen. Samtliga ämnen som kan vara relevanta för revisionen kommer fortsatt att testas i ett prov. Denna studie behandlar teorier om reglerare.


Gamla stan historia
moralisk stress och ledarskap

De nya kraven från Revisorsinspektionen kortar ner utbildningstiden till totalt sex år, varav tre år utbildning och tre år praktik. Man frångår också det tidigare kravet på att den som ska bli revisor ska ha en kandidatexamen i företagsekonomi.

I och med de nya utbildningskraven läggs mer fokus på revisionsföretagens ansvar för att säkerställa att blivande revisorer får den praktiska utbildning som krävs genom att utse kompetenta handledare, planera för kompletterande teoretisk utbildning samt att skapa en professionell utbildningsmiljö med aktivt erfarenhetsutbyte inom byrån. Resultat: Det minskade teoretiska utbildningskravet har inte påverkat förtroendet för den auktoriserade revisorn hos majoriteten av dennes intressenter. Förtroendet bevaras till följd av att det underbyggs av ett flertal aspekter som säkerställer den auktoriserade revisorns kompetens. upp till tio år att bli auktoriserad revisor. Reformen gör det möjligt för fler att bli revisorer eftersom det i nuläget räcker med en valfri kandidatexamen från högskola eller universitet. Utbildningens längd reduceras samtidigt som kravet på akademisk examen inom företagsekonomi tas bort.

Nya utbildningskrav för revisorer klubbade. Publicerad 31 May, 2018 kl 14:44 Övergångsbestämmelser till år 2024. Revisionsvärlden har prioriterat andra nyheter, men här är den äntligen - listan på alla nya auktoriserade revisorer

Beslut om godkännande ska finnas innan studierna påbörjas. En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd (s.k. lekmannarevisor) omfattas inte av Revisorsinspektionens tillsyn och finns inte heller med i myndighetens register. Dela gärna denna sida Vanliga frågor och svar Förändringen i de teoretiska utbildningskraven påverkar också den enskilde individens utbildningsväg för att bli auktoriserad revisor.

8-årsregeln innebär att du som är redovisningskonsult och har arbetat med uppdragsverksamhet i minst åtta år kan ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult utan att de formella utbildningskraven uppnåtts. Det finns fastställda utbildningskrav och dessutom genomgår alla auktoriserade redovisningskonsulter regelbundna kontroller.