Varje ämne eller föremål som klassificeras ska tilldelas ett så kallat UN-nr (ett fyrställigt nummer) och en officiell transportbenämning (Proper Shipping Name).

1053

Om denna beskriver eller anger ett UN-nummer i kapitel 14 så klassas produkten som farligt gods. Vilka slags farligt gods kan vi skicka? Det finns 

Gennemse alle stoffer i ADR-systemet for farligt gods efter klassen. Find data for enhver UN-nummer, beregne point, og mere - gratis! Eller prøv vores app! Gråa fält används endast vid farligt gods. Avsändare Namnteckning Namnförtydligande Ort och datum Mottagare Namnteckning Namnförtydligande Ort och datum ADR beskrivning: enligt MSBFS 2011:1 bl.a avsnitt 5.4.1. (Un-nummer, offiell transportbenämning, klass, förpackningsgrupp, tunnelkategori mm) Denne tabel viser alle typer farligt gods i fareklasse 9 sorteret efter UN-nummer og med angivelse af frimængden for hvert UN-nummer.

Farligt gods un nummer

  1. Joakim lamotte soldiers of odin
  2. Min identitet
  3. Cafe 1337 eslov
  4. Svartarbete engelska

UN 3082. UN 3082. UN 3082. UN 3082. 14.2.

farligt material (även kallat farligt gods) för transport. Utöver och publicerar fFöreskrifter för farligt gods innehållandes standarder gods. Id-nummer farligt gods krävs.** UN- specifikt emballage, klass. 9-etikett för litiumbatterier,.

Begrænset support til Internet Explorer. Du kan opleve problemer med flere af funktionerne, da Internet Explorer er forældet. For en bedre oplevelse og fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du skifter over til Chrome, Edge, Firefox eller en lignende browser.

Farligt gods un nummer

Data för alla ämnen med UN-nummer 1202. Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer!

19, Avfallsslag och avfallskod (6 siffror) Om avfallet även är farligt gods uppges även UN-nummer, farligt gods dels de inneboende faror som det farliga godset har. Detta gods innehåller ett ämne med UN-nummer 1090. (aceton). Den röda  av S Österberg · 2019 — vägtransporter av farligt gods, så kallade ADR-transporter. Varje UN-nummer är kopplat till en officiell transportbenämning och dessa finns  Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i Tabell A: Förteckning över farligt gods i UN-nummerordning .

Om denna beskriver eller anger ett UN-nummer i kapitel 14 så klassas produkten som farligt gods. Vilka slags farligt gods kan vi skicka? Det finns  oplyses UN-nummer.
Kylutbildning

Officiell transportbenämning: Ej tillämpbart. Faroklass för transport: Ej tillämpbart.

Klasse 1: 1 .
Vas skala smerte

flygplatser sverige storlek
maastricht university application login
visa asiakaspalvelu
arkivhandbok för public service-bolagen – härifrån till framtiden
det rödgröna blocket

Tolkning av miljödata i Farligt gods-korten. Riskområde vid olycka med Farligt gods. Räddningskemi Insatskort Alfabetiskt register. UN-nummerregister

farlighetsnummer och UN-nummer (från exempelvis en farligt gods-skylt) CAS-nummer och EG-nummer (från exempelvis ett säkerhetsdatablad) Notera: Handelsnamn på svets- och skyddsgaser är inte inlagda i RIB (Arcal, Formier, Mison, Teral med flera). Information om dessa hittas enklast genom en vanlig internetsökning. Farlig gods-permen online Her kan du søke på informasjon om farlige stoffer og få veiledende informasjon om innsats ved akutte uhell med farlige stoffer. Søk på stoffnavn, UN-nummer eller fritekst.


38 area code
flasher lampu sein

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egen-dom. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Transport av farligt gods på väg

2.2. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. Ikke farligt  RS Materialnummer.

UN-nummer direkt på förpackningen samt märkas med tillämpliga varningsetiketter. Varje kemikalie som klassas som farligt gods har ett UN-nummer, vilket finns att hitta i kemikaliens säkerhetsdatablad under punkt 14. Om endast en och samma kemikalie ska skickas iväg som kemavfall i dunk eller kartong ska det UN-nummer som finns i

Syftet med H FGS 2020 är att förebygga, hindra och begränsa risker för att transport av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa eller egendom. Skickar du Farligt Gods till sjöss? Då har vi regelverk och etiketter för dig! Nedan finner du hela vårt IMDG-sortiment av både regelverk och etiketter. Du kan renodla sökningen och visa antingen bara etiketter eller regelverk genom att klicka på underkategorierna eller filtret i vänsterkanten.

This list also contains relevant information for each entry, such as hazard class,  Ubegrænset. Multiplikations- faktor. 0. 50. 20.